Mínar síður

Toppar

 • Tækniupplýsingar
 • Ítarupplýsingar
Metric, hexagon, short
 • Standard: DIN 3124, ISO 2725

 • Surface: Chrome-plated, ground/matt

 • Drive: 1/2" square socket, ball catch groove

 • Tip: For hexagon head

 • POWERDRIV
 • Length (l1) 38 mm
 • Drive type Internal square
 • Width across flats 25 mm
 • Version Short
 • Tip type For outer hexagon
 • Drive 1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2) 30 mm
 • Socket wrench external diameter (D1) 34 mm
 • Socket wrench depth (t) 18 mm

Vörunafn Drive Width across flats M. í kassa
½' toppur 8mm 6punkta 0712 131 108 1/2 inch 8 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 8mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 108

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  8 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  13 mm
 • Socket wrench depth (t)

  8 mm
½' toppur 10mm 6punkta 0712 131 110 1/2 inch 10 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 10mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 110

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  10 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  15.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  9 mm
½' toppur 11mm 6punkta 0712 131 111 1/2 inch 11 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 11mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 111

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  11 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  16.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  10 mm
½' toppur 12mm 6punkta 0712 131 112 1/2 inch 12 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 12mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 112

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  12 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  18 mm
 • Socket wrench depth (t)

  11 mm
½' toppur 13mm 6punkta 0712 131 113 1/2 inch 13 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 13mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 113

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  13 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  19.2 mm
 • Socket wrench depth (t)

  11 mm
½' toppur 14mm 6punkta 0712 131 114 1/2 inch 14 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 14mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 114

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  14 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  20.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  13 mm
½' toppur 15mm 6punkta 0712 131 115 1/2 inch 15 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 15mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 115

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  15 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  22 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  21.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  13 mm
½' toppur 16mm 6punkta 0712 131 116 1/2 inch 16 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 16mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 116

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  16 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23.2 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  23 mm
 • Socket wrench depth (t)

  13 mm
½' toppur 17mm 6punkta 0712 131 117 1/2 inch 17 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 17mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 117

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  17 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23.2 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  24.2 mm
 • Socket wrench depth (t)

  13 mm
½' toppur 18mm 6punkta 0712 131 118 1/2 inch 18 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 18mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 118

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  18 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  25.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  14 mm
½' toppur 19mm 6punkta 0712 131 119 1/2 inch 19 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 19mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 119

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  19 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  24.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  26.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  14 mm
½' toppur 20mm 6punkta 0712 131 120 1/2 inch 20 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 20mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 120

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  36 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  20 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  25.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  28 mm
 • Socket wrench depth (t)

  14 mm
½' toppur 21mm 6punkta 0712 131 121 1/2 inch 21 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 21mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 121

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  38 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  21 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  26 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  29.2 mm
 • Socket wrench depth (t)

  14 mm
½' toppur 22mm 6punkta 0712 131 122 1/2 inch 22 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 22mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 122

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  38 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  22 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  26.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  30.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  16 mm
½' toppur 23mm 6punkta 0712 131 123 1/2 inch 23 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 23mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 123

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  38 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  23 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  27.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  31.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  16 mm
½' toppur 24mm 6punkta 0712 131 124 1/2 inch 24 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 24mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 124

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  38 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  24 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  29 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  33 mm
 • Socket wrench depth (t)

  18 mm
½' toppur 25mm 6punkta 0712 131 125 1/2 inch 25 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 25mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 125

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  38 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  25 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  30 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  34 mm
 • Socket wrench depth (t)

  18 mm
½' toppur 26mm 6punkta 0712 131 126 1/2 inch 26 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 26mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 126

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  38 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  26 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  31.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  35.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  18 mm
½' toppur 27mm 6punkta 0712 131 127 1/2 inch 27 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 27mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 127

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  44 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  27 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  32.2 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  36.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  20 mm
½' toppur 28mm 6punkta 0712 131 128 1/2 inch 28 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 28mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 128

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  44 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  28 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  33.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  38 mm
 • Socket wrench depth (t)

  20 mm
½' toppur 30mm 6punkta 0712 131 130 1/2 inch 30 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 30mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 130

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  44 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  30 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  36 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  40.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  22 mm
½' toppur 32mm 6punkta 0712 131 132 1/2 inch 32 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 32mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 132

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  44 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  32 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  38.1 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  43 mm
 • Socket wrench depth (t)

  24 mm
½' toppur 34mm 6punkta 0712 131 134 1/2 inch 34 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 34mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 134

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  47 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  34 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  40 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  45.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  25 mm
½' toppur 36mm 6punkta 0712 131 136 1/2 inch 36 mm 1x
Alternate Text

½' toppur 36mm 6punkta

Vörunúmer: 0712 131 136

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  50 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  36 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/2 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  42 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  48 mm
 • Socket wrench depth (t)

  28.5 mm
¼' toppur 6pt. 4mm 0713 111 104 1/4 inch 4 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 4mm

Vörunúmer: 0713 111 104

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  4 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  11.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  6.8 mm
 • Socket wrench depth (t)

  5 mm
¼' toppur 6pt. 5mm 0713 111 105 1/4 inch 5 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 5mm

Vörunúmer: 0713 111 105

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  5 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  11.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  8.1 mm
 • Socket wrench depth (t)

  5 mm
¼' toppur 6pt. 6mm 0713 111 106 1/4 inch 6 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 6mm

Vörunúmer: 0713 111 106

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  6 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  11.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  9.3 mm
 • Socket wrench depth (t)

  6 mm
¼' toppur 6pt. 7mm 0713 111 107 1/4 inch 7 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 7mm

Vörunúmer: 0713 111 107

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  7 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  11.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  10.8 mm
 • Socket wrench depth (t)

  6 mm
¼' toppur 6pt. 8mm 0713 111 108 1/4 inch 8 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 8mm

Vörunúmer: 0713 111 108

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  8 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  11.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  11.9 mm
 • Socket wrench depth (t)

  7 mm
¼' toppur 6pt. 9mm 0713 111 109 1/4 inch 9 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 9mm

Vörunúmer: 0713 111 109

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  9 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  13.4 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  13.4 mm
 • Socket wrench depth (t)

  7 mm
¼' toppur 6pt. 10mm 0713 111 110 1/4 inch 10 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 10mm

Vörunúmer: 0713 111 110

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  10 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  14.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  14.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  10 mm
¼' toppur 6pt. 11mm 0713 111 111 1/4 inch 11 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 11mm

Vörunúmer: 0713 111 111

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  11 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  15.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  15.9 mm
 • Socket wrench depth (t)

  10 mm
¼' toppur 6pt. 12mm 0713 111 112 1/4 inch 12 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 12mm

Vörunúmer: 0713 111 112

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  12 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  16.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  16.9 mm
 • Socket wrench depth (t)

  10 mm
¼' toppur 6pt. 13mm 0713 111 113 1/4 inch 13 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 13mm

Vörunúmer: 0713 111 113

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  13 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  18 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  18 mm
 • Socket wrench depth (t)

  11 mm
¼' toppur 6pt. 14mm 0713 111 114 1/4 inch 14 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 14mm

Vörunúmer: 0713 111 114

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  14 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  19.6 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  19.6 mm
 • Socket wrench depth (t)

  11 mm
¼' toppur 6pt. 5,5mm 0713 111 155 1/4 inch 5.5 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 5,5mm

Vörunúmer: 0713 111 155

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  5.5 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  11.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  8.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  5.5 mm
¼' toppur 6pt. 6,3mm 0713 111 163 1/4 inch 6.3 mm 1x
Alternate Text

¼' toppur 6pt. 6,3mm

Vörunúmer: 0713 111 163

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  22 mm
 • Width across flats

  6.3 mm
 • Version

  Short
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  1/4 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  11.9 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  9.8 mm
 • Socket wrench depth (t)

  6 mm
3/8' toppur 6pt. 6mm 0713 121 106 3/8 inch 6 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 6mm

Vörunúmer: 0713 121 106

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  27 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  6 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  6 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  17.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  9.4 mm
 • Socket wrench depth (t)

  7 mm
3/8' toppur 6pt. 7mm 0713 121 107 3/8 inch 7 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 7mm

Vörunúmer: 0713 121 107

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  27 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  7 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  7 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  17.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  11 mm
 • Socket wrench depth (t)

  7 mm
3/8' toppur 6pt. 8mm 0713 121 108 3/8 inch 8 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 8mm

Vörunúmer: 0713 121 108

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  27 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  8 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  8 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  17.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  12.2 mm
 • Socket wrench depth (t)

  8 mm
3/8' toppur 6pt. 9mm 0713 121 109 3/8 inch 9 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 9mm

Vörunúmer: 0713 121 109

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  27 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  9 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  9 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  17.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  13.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  9 mm
3/8' toppur 6pt. 10mm 0713 121 110 3/8 inch 10 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 10mm

Vörunúmer: 0713 121 110

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  27 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  10 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  10 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  17.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  14.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  9 mm
3/8' toppur 6pt. 11mm 0713 121 111 3/8 inch 11 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 11mm

Vörunúmer: 0713 121 111

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  27 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  11 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  11 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  17.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  16 mm
 • Socket wrench depth (t)

  10 mm
3/8' toppur 6pt. 12mm 0713 121 112 3/8 inch 12 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 12mm

Vörunúmer: 0713 121 112

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  27 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  12 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  12 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  17.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  17.2 mm
 • Socket wrench depth (t)

  11 mm
3/8' toppur 6pt. 13mm 0713 121 113 3/8 inch 13 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 13mm

Vörunúmer: 0713 121 113

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  30 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  13 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  13 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  17.7 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  18.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  11 mm
3/8' toppur 6pt. 14mm 0713 121 114 3/8 inch 14 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 14mm

Vörunúmer: 0713 121 114

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  30 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  14 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  14 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  18 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  19.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  13 mm
3/8' toppur 6pt. 15mm 0713 121 115 3/8 inch 15 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 15mm

Vörunúmer: 0713 121 115

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  30 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  15 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  15 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  19 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  21 mm
 • Socket wrench depth (t)

  13 mm
3/8' toppur 6pt. 16mm 0713 121 116 3/8 inch 16 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 16mm

Vörunúmer: 0713 121 116

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  30 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  16 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  16 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  20 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  22.2 mm
 • Socket wrench depth (t)

  13 mm
3/8' toppur 6pt. 17mm 0713 121 117 3/8 inch 17 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 17mm

Vörunúmer: 0713 121 117

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  30 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  17 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  17 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  21 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  23.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  13 mm
3/8' toppur 6pt. 18mm 0713 121 118 3/8 inch 18 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 18mm

Vörunúmer: 0713 121 118

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  33 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  18 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  18 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  21.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  24.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  14 mm
3/8' toppur 6pt. 19mm 0713 121 119 3/8 inch 19 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 19mm

Vörunúmer: 0713 121 119

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  33 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  19 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  19 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  22.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  26 mm
 • Socket wrench depth (t)

  14 mm
3/8' toppur 6pt. 20mm 0713 121 120 3/8 inch 20 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 20mm

Vörunúmer: 0713 121 120

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  33 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  20 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  20 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  23.5 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  27.2 mm
 • Socket wrench depth (t)

  14 mm
3/8' toppur 6pt. 21mm 0713 121 121 3/8 inch 21 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 21mm

Vörunúmer: 0713 121 121

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  33 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  21 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  21 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  25 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  28.5 mm
 • Socket wrench depth (t)

  14 mm
3/8' toppur 6pt. 22mm 0713 121 122 3/8 inch 22 mm 1x
Alternate Text

3/8' toppur 6pt. 22mm

Vörunúmer: 0713 121 122

Tæknilegar upplýsingar

 • Length (l1)

  33 mm
 • Drive type

  Internal square
 • Width across flats

  22 mm
 • Version

  Short
 • Tip size

  22 mm
 • Tip type

  For outer hexagon
 • Drive

  3/8 inch
 • Socket wrench external diameter 2 (D2)

  26 mm
 • Socket wrench external diameter (D1)

  29.7 mm
 • Socket wrench depth (t)

  16 mm