Skrúfþvinga 160x80mm - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Skrúfþvingur - W handfang

Skrúfþvingur - W handfang
 • Tækniupplýsingar
 • Max. external clamping width (L max) 200 mm
 • Overhang (L1) 100 mm
 • Profile width (B) 19.5 mm
 • Profile thickness (L2) 9.5 mm

Vörunafn Max. external clamping width (L max) M. í kassa
Skrúfþvinga 160x80mm w-skrúfj.handfang 0714 674 216 160 mm 1x
Alternate Text

Skrúfþvinga 160x80mm w-skrúfj.handfang

Vörunúmer: 0714 674 216

Tæknilegar upplýsingar

 • Max. external clamping width (L max)

  160 mm
 • Overhang (L1)

  80 mm
 • Profile width (B)

  16 mm
 • Profile thickness (L2)

  7.5 mm
Skrúfþvinga 200x100mm w-skrúfj.handfang 0714 674 220 200 mm 1x
Alternate Text

Skrúfþvinga 200x100mm w-skrúfj.handfang

Vörunúmer: 0714 674 220

Tæknilegar upplýsingar

 • Max. external clamping width (L max)

  200 mm
 • Overhang (L1)

  100 mm
 • Profile width (B)

  19.5 mm
 • Profile thickness (L2)

  9.5 mm
Skrúfþvinga 250x120mm w-skrúfj.handfang 0714 674 225 250 mm 1x
Alternate Text

Skrúfþvinga 250x120mm w-skrúfj.handfang

Vörunúmer: 0714 674 225

Tæknilegar upplýsingar

 • Profile thickness (L3)

  10.5 mm
 • Max. external clamping width (L max)

  250 mm
 • Overhang (L1)

  120 mm
 • Profile width (B)

  22 mm
Skrúfþvinga 300x120mm w-skrúfj.handfang 0714 674 230 300 mm 1x
Alternate Text

Skrúfþvinga 300x120mm w-skrúfj.handfang

Vörunúmer: 0714 674 230

Tæknilegar upplýsingar

 • Max. external clamping width (L max)

  300 mm
 • Overhang (L1)

  120 mm
 • Profile width (B)

  22 mm
 • Profile thickness (L2)

  10.5 mm